Toate lucrările sunt executate cu respectarea strictă a soluţiilor tehnice stabilite în proiectele de execuţie şi avizele de racordare obţinute de solicitant. Lucrările sunt executate de personal calificat şi autorizat ANRE, dotat cu scule şi dispozitive în conformitate cu prevederile reglementare: proceduri de lucru şi specificaţii tehnice pentru fiecare lucrare.

Execuţia lucrărilor se face cu materiale achiziţionate de la furnizori acceptaţi de către beneficiar, garantate, cu certificate de calitate şi termene de valabilitate, cu respectarea prevederilor fişelor tehnologice de execuţie, a proiectelor întocmite pe baza studiului de soluţie şi a procedurilor tehnice menţionate de furnizorii de materiale şi echipamente.